Back to All Events

Tävlingsnutrition

De flesta börjar fundera på något så viktigt som tävlingsnutrition alldeles för sent. Så sent att de inte kan ändra något eller förbättra sitt upplägg. Simon och Andreas pratar om hur man kan lägga upp sin nutritionsplan bra och hur man kan få stor användning av den om man långt innan tävling ibland tränar med nutritionsplanen.