Friskvårdsbidrag

Tjänsten ”Coaching” kan klassas som en ”enklare webbaserad träningstjänst”. Därmed kan du använda ditt friskvårdsbidrag till detta. Givetvis måste du först kolla med din arbetsgivare. Men enligt Skatteverkets regler är det möjligt. 

Om totalsumman för coachingen blir högre än ditt friskvårdsbidrag så kan du använda ditt friskvårdsbidrag för en del av coachingen. 

Ifall du vill ha en faktura på ett visst antal månader så kan vi ordna detta. Kontakta oss för att få en faktura på ett visst antal månader.